top of page

İzmir Arçelik Özel Servis Garanti Şartları

Servis Sorumlulukları ;

İzmir Arçelik özel servisleri tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetleri ile ilgili olarak 2 yıl içerisinde aynı arızası tekrarı halinde herhangi bir servis ücreti alınmaz. Tüketicinin Arçelik Beko marka ürünü kullanım klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklı problemler bu madde kapsamı dışındadır.

izmir arçelik servisi telefon numarası
bottom of page